Política de privacitat

El domini www.quequanon.cat és propietat de QuèQuanOn SCP (J25795667).

 

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús del portal de QUÈQUANON atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal www.quequanon.cat sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix poden existir funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s'estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l'usuari, aquest s'efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avis legal.

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de QUÈQUANON els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal www.quequanon.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a QUÈQUANON l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de QUÈQUANON, sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets:

QUÈQUANON explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, QUÈQUANON s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de QUÈQUANON en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de QUÈQUANON.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s'autoritza en cap cas:

-  Presentació d'una pàgina del portal www.quequanon.cat o qualsevol contingut d'aquesta en una finestra que no pertany a www.quequanon.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.

- L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a www.quequanon.cat conforme a les disposicions vigents.

- L'ús comercial dels continguts del lloc web www.quequanon.cat

- L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de QUÈQUANON, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'empresa.

- L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.

- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de QUÈQUANON, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

- Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu us personal i privat.

 

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquest portal www.quequanon.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per QUÈQUANON, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: info@quequanon.cat, o a l'adreça de QUÈQUANON que consta al principi d'aquest Avís legal.

 

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web www.quequanon.cat.

www.quequanon.cat  utilitza cookies Analítiques: Es tracta de cookies que utilitzem per millorar la nostra web i bloc. Per a aquesta funció utilitzem Google Analytics. Si les elimines pots seguir navegant normalment. Aquestes galetes guarden informació anònima de com els usuaris utilitzen la nostra pàgina web per exemple, el nombre de visitants, distingeix i determina usuaris i sessions, la ruta que segueixen els usuaris per arribar al lloc, quines són les pàgines més visitades, nombre d'usuaris que comparteixen contingut o utilitzen els formularis.

La informació recollida a través d'aquesta aplicació es transmet a Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units, en els seus servidors d'Estats Units, de conformitat amb la seva política de privacitat: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Les web beacons que utilitzem quan realitzem els enviaments del butlletí també serveixen per fer anàlisis i estadístiques. Per exemple, percentatge de correus lliurats, oberts, clics, Web mails o sistemes operatius mòbils més utilitzats.

Compartir contingut i publicitat: són cookies utilitzades pel Plug-in ShareThis per permetre a l'usuari compartir contingut a través de les xarxes socials. Aquestes galetes també són utilitzades per ShareThis per mesurar l'audiència dels llocs que utilitzen el plug-in ShareThis, realitzar estadístiques d'ús d'internet i associar a l'usuari amb temes del seu interès sobre la base del contingut que visita i comparteix (publicitat personalitzada).

Inscripció al nostre butlletí: l'enviament del butlletí es realitza a través d'aplicacions que ens permeten fer un seguiment, anàlisi i estadístiques de les trameses que realitzem. Aquest seguiment es realitza a través de web beacons (també conegudes com single-píxel "or" clear "GIFs) que s'inclouen en imatges electròniques incrustades en els correus electrònics, amb finalitats analítiques i de seguiment..

 

Responsabilitat en relació amb els continguts

QUÈQUANON es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

QUÈQUANON no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal www.quequanon.cat.

QUÈQUANON no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Informació sobre els vincles (links) accessibles des de la pàgina www.quequanon.cat: QUÈQUANON no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i QUÈQUANON no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al lloc web www.quequanon.cat, no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o a l'accés, o d'intentar fer un ús o mal ús d'un vincle, tant en connectar al web www.quequanon.cat, com a l'accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc web.

 

Dret d'exclusió

QUÈQUANON es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instancia pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

 

Subscripcions

La subscripció a productes editats per QUÈQUANON que es facin a traves d'aquest portal www.quequanon.cat serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà, l'acceptació per a rebre informació comercial de productes i serveis de QUÈQUANON. El fet de donar- se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a QUÈQUANON per a aquest tipus de comunicacions, podent l'usuari revocar l'autorització amb una comunicació per escrit en la forma que QUÈQUANON indicarà en cada cas.

 

Generalitats

QUÈQUANON, perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

QUÈQUANON no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'indole tècnica.

 

Modificació de les presents condicions i durada

QUÈQUANON podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre QUÈQUANON i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.